Facebook

ביטוחי דירות

אצל כל אחד מאיתנו קיימים נכסים יקרים יותר ונכסים יקרים פחות,
המשותף לכמעט כולם הוא, שהנכס היקר ביותר שנחזיק במהלך השנים, לא יהיה כנראה בחשבון הבנק שלנו או בבית ההשקעות אלא הדירה שבה אנו גרים, ובמצב זה חשוב שנוודא כי אנו מבטחים אותה כראוי.


מה יכול להכיל בתוכו ביטוח דירה
 1. כיסוי לאש - קיים בפוליסה הבסיסית.
 2. נזקי טבע -  נזקים הנגרמים ע"י תופעות טבע קיצוניות.
 3. רעידת אדמה – ניתן לוותר על כיסוי זה בכפוף לחתימה על ויתור שיפוי מאת המדינה במקרה רעידת אדמה.
 4. נזקי מים וצנרת – ניתן לרכוש כיסוי לחבילת שירות של חברת הביטוח בפרמיה זולה יחסית, בהשתתפות עצמית מוקטנת וללא צורך בניהול תביעה מול חברת הביטוח בעת הצורך.
 5. פריצה – כיסוי לגניבה מבית שעמד בדרישות המיגון והיה נעול, בעת הפריצה הושארו סימני אלימות המעידים שהיה צורך בהפעלת כח בעת הכניסה, גם סימני הפריצה יכוסו.
 6. אובדן או שבר של תכולה המבוטחת בכל הסיכונים– כיסוי הכולל למשל אובדן של תכשיט או גניבה פשוטה של מחשב נייד אך לא מרכב סגור ולא מאויש.
 7. כיסוי לנזק צד שלישי - אורח שניזוק בביתנו.
 8. חבות מעבידים לעוזרת בית – כיסוי לתביעת חבות שיתבעו העוזרת או ביטוח לאומי על אחריות בעל הבית לנזק שנגרם לעובדו וזאת בתנאי ששולם ביטוח לאומי.
קיימים שני סוגים מרכזיים של ביטוחי דירות:
 1. ביטוח משכנתא.
 2. ביטוח מבנה + תכולה
ביטוח משכנתא
לרוב ישולם בפרמיה חודשית קבועה צמודה לגביית המשכנתא, זהו על פי רוב הכיסוי הביטוחי הזול ביותר והבסיסי ביותר, בדרך כלל לא ניתן להלביש עליו הרחבות כגון  ביטוח תכולה או חבות מעבידים, אם הוא נרכש בבנק, על פי רוב הוא גם לא יכיל כיסוי לנזקי צד שלישי, חשוב לזכור, הדבר שמעניין את הבנק הוא הבטחת החזר ההלוואה ואו קיום הנכס המשמש כערבון ולכן פחות חשוב יהיה לבנק אם קיים כיסוי שנועד להגן על בעל הדירה מפני תביעות של צד שלישי.
כאשר מבטחים דירה אצל סוכן מורשה, ברוב המקרים יעמוד לנגד עיניו בטחון הלקוח והוא ידאג לכיסוי נאות ללקוח ולדירתו.
ביטוח מבנה + תכולה 
קיים יתרון ברור בביטוח המבנה והתכולה בפוליסה אחת, כך במקרה של נזק או תביעה תהיה כתובת אחת לבעל הרכוש.
על פוליסה זאת שיכולה לבוא בתור התחלה גם כפוליסת מבנה בלבד ניתן להוסיף כיסויים רבים למשל: כל הסיכונים, הרחבה לחבות מעבידים, מערכות סולאריות, ופרעות.
בכל מקרה חשוב לוודא:
 1. כי סכומי הביטוח תואמים את המציאות ונקבעו על פי סוקר.
 2. שווי המבנה אותו מבטחים הנו על פי שווי בניה שלו ולא על פי שווי רכישה.
 3. רכישות חדשות או הרחבות בניה צריכות להרשם בפוליסה.
 
חזור למעלה כל הזכויות שמורות לאייל שירותי ביטוח ופתרונות כלכלים 2012.
Site by: Visual - Pure Interactive