Facebook

חיסכון פנסיוני

מהיום הראשון לעבודתנו, היום הראשון בו אנו מקבלים שכר ועומדים בראשות עצמנו, עלינו להתכונן ליום המשמעותי ביותר עבורנו מבחינה כלכלית, וזהו היום הראשון בו נאלץ לחיות אך ורק ממה שחסכנו עד היום ללא יכולת עבודה נוספת או גידול בשכר - הפנסיה!
כבר בראשית שנות ה20 לחיינו עם תחילת עבודתנו אצל מעסיק חדש, ביום סגרירי עלול לפול עלינו סוכן ביטוח ולהטריד אותנו בשאלות על מה אנו רוצים וכיצד להיערך לגיל הפרישה בעוד 40 שנה...
חשוב ביותר להקדיש לעניין מספר דקות ולקבל החלטה בשיקול דעת כי להחלטה שלנו היום יהיה מרכיב רב משמעות ביום הפרישה לפנסיה, נכון ניתן לבצע שינויים תוך כדי תנועה, אך מעטים הם אלו המבצעים אותם הלכה למעשה, ובהבה מהמקרים, השינויים מבוצעים אמוציונאלית.

אז מה בעצם מכיל בתוכו החיסכון הפנסיוני?
בכל תוכנית פנסיונית חשוב שיהיו שלושה רכיבים אשר לכל אחד מהם אחריות לעתידנו:
1. ביטוח חיים – הסעד של המשפחה בעת אובדן אחד מראשיה, אמנם לא ניתן לכפר על הכאב, אבל ניתן לסייע בהתמודדות עם האובדן הכלכלי והחוסר הכספי הנלווה לו וזאת באמצעות סכום ביטוח המשולם למשפחה.
2. אובדן כושר עבודה – מקרה קשה ביותר הנגרם כתוצאה מתאונה או מצב רפואי קשה, בו לא רק שהמבוטח אינו מפרנס יותר את עצמו ואת משפחתו, הוא הופך לנטל כלכלי ומנטלי עקב מצבו התפקודי, במקרה זה נסייע למבוטח ולמשפחתו באמצעות תשלום קצבה חודשית עד לתקרה של 75% משכרו.
3. חיסכון – זהו המרכיב החשוב ביותר בכל תכנית פנסיונית וזאת כי מטרתו לדאוג לתקופה בה אנו לא נהיה מוגבלים, כן נהיה בריאים ומלאי שאיפות אבל ללא מקור מימון לשאיפות אלו, על תקופה זאת אנו צריכים לחשוב כבר היום.
אז מה בעצם האפשרויות העומדות בפנינו?
לאחר שקופות הגמל יצאו מהמשחק ואיבדו את האטרקטיביות שלהן נשארו במגרש שני שחקנים מרכזיים, ביטוח המנהלים וקרן הפנסיה, חשוב לדעת שאין מוצר טוב ומוצר פחות טוב, יש מוצר מתאים ומוצר פחות מתאים!
התחום הגדרה קרן פנסיה ביטוח מנהלים
ביטוח חיים סכום שישולם ליורשי המבוטח בעת פטירתו קצבה חודשית שתשולם לשאירים חלקה לילדים עד הגיעם לבגרות (גיל 21 – 24 תלוי בקרן) וחלקה הגדול לבן \ בת הזוג לכל ימיו,
גובה הקצבה הנו נגזרת של השכר המבוטח, הפרש הגילאים שבין בני הזוג, וגיל המבוטח, ככל שגיל המבוטח גבוה יותר, גיל בן הזוג גובה יותר והשכר נמוך יותר, כך תקטן הקצבה החודשית, ברמה המקסימאלית היא מגיעה בדרך כלל לכ 60% מהשכר המבוטח.
כמו כן יכולה הקצבה להשתנות מעת לעת ע"פ שינויים בתקנון קרן הפנסיה.
סכום קבוע מראש.
אובדן כושר עבודה סכום חודשי שישולם למבוטח במקרה שאינו יכול לעבוד מסיבה בריאותית, מתום תקופת ההמתנה שלאחר קרות מקרה הביטוח ועד למועד חזרתו לכשירות לעבודה הסכום המקסימאלי יכול לרדת מ75% כנגזרת של גיל המבוטח (ככל שהגיל עולה סכום הביטוח יורד) וכן ניסיון התביעות של החברה (במידה והחברה שילמה יותר מידי תגמולי אובדן כושר, קרוב לוודאי שהיא תקטין את הכיסוי)
הכיסוי בדרך כלל איננו עיסוקי.
 הסכום נרכש ואינו משתנה עם הזמן, במקום זאת המחיר עולה.
הפוליסות ברובן הנן עיסוקיות לצווארון לבן ומקצועיות לצווארון כחול.
חיסכון הסכום שנקבל בהגיענו לגיל פרישה,
החל משנת 2008 כל הכספים המופקדים לתוכנית פנסיונית ישולמו לנו כקצבה, אנו צוברים את הכסף כהון, אך על החברה להמיר את ההון (הסכום הנצבר) לתשלומי קצבה חודשית שתשולם ממועד הפרישה לפנסיה ועד יומנו האחרון.
דמי הניהול בקרן הפנסיה הנם על פי רוב זולים מדמי הניהול בביטוחי המנהלים.
מקדם ההמרה מהון לקצבה נקבע בתקנון קרן הפנסיה,
מטרתן של קרנות הפנסיה להישאר מאוזנות אקטוארית ועל כן במידה ותוחלת החיים תגדל יגדילו גם קרנות הפנסיה את מקדמי ההמרה מהון לקצבה ובכך יקטינו את גודל הקצבה החודשית לפנסיונר.
דמי הניהול בביטוח המנהלים גבוהים בד"כ מדמי הניהול בקרנות הפנסיה, קיימים מסלולים עם דמי ניהול יורדים לאורך השנים דבר שמטשטש את ההבדל בדמי הניהול למבוטחים צעירים.
מקדמי ההמרה מהון לקצבה הנם מעט יותר גבוהים (כ5% - 9%) ממקדמי ההמרה בקרנות הפנסיה אך הם מוגנים מפני שינוי בתוחלת החיים, ושוב ישנו כאן יתרון משמעותי לאוכלוסיה צעירה.
עלויות עלות התכנית הפנסיונית (ההפרש בין התשלום המצטבר לחיסכון בפועל) מורכבת ממספר דברים:
  1. דמי ניהול.
  2. עלות מרכיבי הביטוח.
  3. תשואות.
דמי הניהול ע"פ רוב הנם נמוכים מביטוחי המנהלים, דמי הניהול הסטנדרטיים הנם 6% מההפקדה החודשית, כל חודש וכן 0.5% מהצבירה השנתית.
מרכיבי הביטוח זולים יותר כיוון שאין מדובר ברכישת ביטוח אלא הפעלת מנגנון של ערבות הדדית.
לעניין התשואות כל קרן וניסיונה עימה אך מספר מסלולי ההשקעה, שהם הגורם המרכזי לאופי התשואה, מוגבלים.
דמי הניהול גבוהים בדרך כלל מקרנות הפנסיה, מסלולי דמי הניהול היורדים הופכים את ביטוחי המנהלים לאטרקטיביים יותר לאוכלוסיה הצעירה.
מרכיבי הביטוח נרכשים ע"פ צרכים כמוצרי ביטוח ולכן הם יקרים יותר.
תשואות – בבואנו לבחור ביטוח מנהלים אנו יכולים לעצב את מסלול ההשקעה כאוות נפשנו, השקט הנפשי אותו אנו רוצים או האגרסיביות שתיתן אולי את התשואות הגבוהות יותר.
אופי המוצר מהו הנייר עליו אנו חותמים תקנון היכול להשתנות מעת לעת ע"פ מצבה הכלכלי והאקטוארי של הקרן. חוזה חתום.
 
 
 
חזור למעלה כל הזכויות שמורות לאייל שירותי ביטוח ופתרונות כלכלים 2012.
Site by: Visual - Pure Interactive