Facebook

תאונות אישיות

 

תאונות הן בלתי צפויות מטבען. הן עלולות לקרות בכל זמן ובכל מקום, תאונה הנה אירוע פתאומי ובלתי צפוי העשוי להתרחש בבית, בעבודה, במגרש המשחקים או בכביש, פוליסת תאונות אישיות מתאימה, מאפשרת לך להתכונן לבלתי צפוי ולקבל סיוע כספי במקרה של נכות או פגיעה חמורה, אשפוז, אובדן ימי עבודה, הזדקקות לסיעוד או מוות חס וחלילה כתוצאה מתאונה.

פוליסה משווקת פרמיה קבועה לכל תקופת הפוליסה והיא כוללת את הכיסויים הבאים:

- פיצוי למקרה מוות מתאונה.
- פיצוי חד פעמי במקרה של נכות מתאונה.
- פיצוי למקרה שברים וכוויות (שברים עפ"י טבלה; כוויות מדרגה 2 ו- 3 עפ"י טבלה).
- פיצוי למקרה סיעוד מתאונה - תשלום חד פעמי לאחר 3 חודשי המתנה.
- כיסוי למקרה אשפוז בבית חולים – פיצוי יומי החל מהיום השלישי לאשפוז ועד סה"כ 26 שבועות אשפוז.
- כיסוי לפינוי באמבולנס ממקום התאונה לבית חולים - עד תעריף מד"א.

 

כמו כן קיימות האופציות הבאות:

- פיצוי עקב היעדרות מבחינות לאחר תאונה.
- השתתפות בטיפולים פסיכולוגיים לאחר אירוע קשה.
- כיסוי למקרה ביטוח הנגרם כתוצאה מפעילות ספורט (חובבנית), במסגרת אגודת ספורט אשר אין שכר לצידה.

- שהייה של קרוב מדרגה ראשונה בבית מלון בקרבת ביה"ח במקרה של אשפוז ארוך (מעל 10 ימים).
- כיסוי לטיפולי פיזיותרפיה ו/או טיפולי רפואה משלימה לאחר תאונה – עד 10 טיפולים.
- פינוי אווירי בין בתי חולים.

- ביטול חריג דו גלגלי.

- ביטול חריג ספורט אתרגי.

- כיסוי למקרה של אובדן כושר עבודה כתוצאה מתאונה וזאת למשך 104 שבועות וללא חובת הוכחת הכנסה!!!

 

שקל ליום?!
כן גם תוכנית כזאת יש לנו, 

-התכנית כוללתכיסוי במקרה של מוות או נכות
-פיצוי שבועי למקרה של אובדן כושר עבודה

אנו משווקים תכניות של מספר חברות ביטוח ולכל אחת יתרונות משלה, כך נוכל להתאים לכל לקוח את התכנית הרצויה לו.

בכל אופן התנאים המלאים והמחייבים הם אלו הקיימים בפוליסת הביטוח.

 

 

חזור למעלה כל הזכויות שמורות לאייל שירותי ביטוח ופתרונות כלכלים 2012.
Site by: Visual - Pure Interactive