Facebook

מיסים

מס הכנסה - פקיד שומה עפולה

מחלקה טלפון פקס 
חוליה מרכזית 04-6529999 שלוחה 6 04-6528940
מחלקת גביה 04-6529999 שלוחה 5  


ביטוח לאומי

מחלקה טלפון פקס
גביה 04-6529222 04-6528627
     

חזור למעלה כל הזכויות שמורות לאייל שירותי ביטוח ופתרונות כלכלים 2012.
Site by: Visual - Pure Interactive