Facebook

כיסוי ביטוחי ללוקחי משכנתאות

בעת לקיחת משכנתא לרכישה או בנייה של דירה הבנק מחייב את לקוחותיו לרכוש ביטוח משכנתא. מדוע ביטוח משכנתא הוא חובה?

בהלוואת משכנתא, הבנק מממן סכום הלוואה גדול, הנפרש לאורך תקופת זמן ממושכת בה דברים בלתי צפויים עלולים לקרות.

ביטוח משכנתא אם כן מבטא את עניין הבנק להגן על עצמו מפני הפסדים, אם כתוצאה מנזקים העלולים להיגרם לנכס או אי יכולת להחזר הלוואה בשל מות אחד מהלווים.

ביטוח משכנתא כולל בתוכו שני סוגים של ביטוח: ביטוח מבנה וביטוח חיים.

מה מכסה כל אחד משני המרכיבים של ביטוח משכנתא והיכן ניתן לרכוש אותו?

ביטוח חיים בביטוח משכנתא

רוב הלוואות המשכנתא נפרשות על פני כעשרים שנה ויותר– זמן ממושך מאד בו יש סיכוי סביר למוות בנסיבות טבעיות או מתאונה. אלו הן נסיבות מצערות אך על הבנק לקחת אותן בחשבון כדי להגן על עצמו כישות פיננסית.

ואכן, המרכיב של ביטוח חיים בביטוח משכנתא נועד להבטיח את תשלום יתרת המשכנתא במקרה מוות של אחד מהלווים. אם חלילה מת אחד מלוקחי המשכנתא מבחינת הבנק מדובר באובדן הכנסה וקיים סיכוי סביר שהלווה השני לא יהיה מסוגל לעמוד בתשלומים לבדו שהרי סכום ההחזר החודשי נקבע לפי הכנסותיהם של שני בני הזוג.

במקרה של מוות של אחד מבני זוג הלוקחים משכנתא יתרת ההלוואה משולמת על ידי חברת הביטוח המשלמת פיצוי לבנק וכך בן הזוג השני פטור מתשלום יתרת המשכנתא.
כדאי לדעת שביטוח החיים במשכנתא מכסה ספציפית תשלום משכנתא בעת פטירת אחד מהלווים - ביטוח חיים פרטי אינו פוטר מביטוח חיים במסגרת משכנתא.

האם ביטוח חיים מגן רק על הבנק? אמנם ביטוח חיים נועד לכסות את הבנק במקרה ואחד מהלווים מת אך הוא משרת גם את האינטרס של הלווה: חברת הביטוח משלמת את יתרת המשכנתא  וכך היורשים של המבוטח יכולים להמשיך להחזיק בדירה.

מה מכסה ביטוח למבנה ?
ביטוח למבנה בביטוח משכנתא נועד לכסות נזקים שעלולים להיגרם לנכס במהלך תקופת המשכנתא.  בין הנזקים שמכסה ביטוח למבנה נכללים בעיות נפוצות כגון נזקי צנרת וחשמל וכן נזקים פחות נפוצים כמו הצתה או נזקי טבע. האחרונים אולי נדירים אך במקרה והם קורים הם יכולים להסב לנכס נזק כלכלי כבד.
בניגוד למה שרבים משערים סכום הכיסוי בביטוח מבנה אינו קשור לשווי הנכס אלא נקבע על פי העלות המוערכת של תיקונים למבנה במידה ויידרשו. בביטוח מבנה ניתן להסתפק בכיסוי בסיסי או אפשר, על ידי תוספות לפוליסה, לכסות נזקים נוספים העלולים להיגרם למבנה.
היכן ניתן לרכוש ביטוח משכנתא?

בעבר היה ניתן לרכוש ביטוח משכנתא רק דרך הבנקים. כיום ניתן לרכוש ביטוח משכנתא גם דרך חברות ביטוח.
בנוסף קיימת אפשרות לרכוש ביטוח משכנתא ישירות בבנק בעת לקיחת המשכנתא ואז להעביר את הביטוח לחברת ביטוח ללא כל בעיה.
מהן היתרונות של ביצוע המשכנתא באמצעות סוכן הביטוח :
1.      אפשרות בחינת הצעה ממספר רב של חברות ביטוח ובחירת סכום הביטוח הזול ביותר.
2.      ראיה כוללת של סך הביטוחים שלכם והוספת ביטוח המשכנתא כחלק מתיק הביטוח המשפחתי.
3.      פוליסה כוללת ומקיפה מנקודת דאגה ללקוח ולא רק פוליסה של הבנק הדואגת לו בלבד (למשל כיסוי צד ג' שאינו עולה כמעט כסף ונועד להגן על בעל הדירה מתביעות).
4.      בעת תביעה לנזק ברכוש הטיפול יהיה באמצעות הסוכן אותו אתם מכירים ולא באמצעות מוקד טלפוני של הבנק ( הפקיד בבנק לא מטפל בתביעות).
5.      אפשרות הוספת כיסויים ביטוחיים חשובים לא רק למקרה פטירה חלילה, מה קורה למשל במקרה של אובדן כושר עבודה, המבוטח לא מסוגל לעבוד אבל עדיין רובץ עליו עול התשלומים למשכנתא, ניתן היום להוסיף כיסוי שבמקרה של אי כושר עבודה של אחד מבני הזוג, חברת הביטוח תשלם גם את המשכנתא.
 
פנו עוד היום אליי ותוכלו לבדוק אם תוכלו להוזיל את עלויות הביטוח למשכנתא ואולי באותו סכום גם לדאוג לכיסוי רחב יותר.
 
 

חזור למעלה כל הזכויות שמורות לאייל שירותי ביטוח ופתרונות כלכלים 2012.
Site by: Visual - Pure Interactive