Facebook

אמנת שירות

 
 
 
תקן שירות - גרסת 1/2014
תקינת השירות הינה בהתאם לחוזר משרד האוצר שמספרו 2012-10-41.      אני וצוות עובדי משרדי מתחייבים לפעול בהגינות ובכבוד כלפי לקוחותינו תוך שמירה על חסיונם ופרטיותם.


2.      השירות יינתן בטלפון 072-2200720 בין השעות 8:30 – 15:30
 
3.      משרדנו יפעל למענה מתאים לצרכיך בתוך זמן סביר ולכל היותר בתוך פרק זמן של שבעה ימי עסקים, ממועד בקשתך לתיאום פגישה אישית והכול בהתאם לנסיבות העינין.


4.      משרדנו יפעל לתקשורת יעילה וזמינה איתך ונספק לך מענה ראשוני לפניותיך בתוך פרק זמן של שני ימי עסקים, תוך מתן תשובות ברורות ומנומקות והכול בכפוף לרלבנטיות ולקבלת המידע מהגופים המוסדיים.


5.      משרדנו מתחייב להעניק מענה ענייני ובתוך פרק זמן סביר לקבלה ולהעברה של מסמכים ואישורים וכן להעברת בקשות לגופים המוסדיים לביצוע פעולות הקשורות למוצרי הביטוח המבוטחים באמצעות משרדנו.


6.      משרדנו יפעל למסור לך כל מסמך אשר נדרש על ידך ואשר נמצא ברשותנו בתוך פרק זמן של שבעה ימי עסקים ממועד בקשתך, גם במקרים בהם תחדל מלהיות לקוח שלנו והכול בכפוף לנסיבות ולזמינות המידע המסופק לנו ע"י הגופים המוסדיים ו/או המסלקה הפנסיונית.


7.      במקרה של תביעה באחד מענפי הביטוח בהם הנך מבוטח באמצעותנו, תידרש לחתום על המסמך המצורף אשר עניינו בחוזר גופים מוסדיים 2011-9-5- "חוזר יישוב תביעות וטיפול בפניות הציבור".
 

8.      אני מאשר כי הנני פועל כדין ומחזיק ברישיון בתוקף  מס' 036450450. בענף חיים, בענף בריאות, ובענף רכוש.
 
9.      אני מאשר כי אני פועל במסגרת קבוצת הביטוח והפיננסים יונט/רימונים וכי אני משתתף באופן קבוע בהכשרות והשתלמויות מקצועיות אשר נערכות במסגרת זו וכי עומדים לרשותי כלים טכנולוגיים מתקדמים.


10. על מנת לאפשר לנו מתן טיפול ושירות מיטבי, בגין חלק מהשירותים אנחנו גובים דמי טיפול- קיים מחירון באתר.
 
 
 
 
 
בברכה
חזי אייל
 
 
תאם פגישה

הזן את פרטיך מטה ונציג מטעם משרדנו
יצור עמך קשר בקרוב:

 
חזור למעלה כל הזכויות שמורות לאייל שירותי ביטוח ופתרונות כלכלים 2012.
Site by: Visual - Pure Interactive