Facebook

תעריפי שירות

 
 
תעריף השתתפות בהוצאות

נכון לתאריך 1.1.2017
 
מיום תחילת הרפורמות החדשות בענף הביטוח (ינואר 2004), הוגדלה חבותו של סוכן הביטוח (בתחום האלמנטרי והפנסיוני) כלפי הלקוחות, והוטלו עליו מטלות חדשות ונוספות שלא היו קיימות קודם לכן. עמידה בדרישות החוק והתקנות החדשות, כרוכה בעליה ניכרת בעלויות תפעול המשרד. לכן, אנו נאלצים לגבות "השתתפות בהוצאות" הכרוכות במתן השירותים המפורטים.
לקוחות רשאים וזכאים לבצע את רוב הפעולות ולקבל חלק משירותים אלו, ישירות ממוקדי שירות הלקוחות של חברות הביטוח ובתי ההשקעות. אנו נמסור לכל לקוח שרוצה זאת את מספרי הטלפונים להתקשרות. הזמנת השרות באמצעותנו מעניקה ללקוח ערך מוסף רב !
עלות ההשתתפות בהוצאות יגבו באמצעות : כרטיס אשראי, שיקים, מזומן והעברה בנקאית
 
סוג הפעולה לקוח פעיל

לקוח במסלול דמי שירות

ביצוע שינויים בפוליסות פעילות  80 160
בקשה לפדיון פוליסה פרט ומנהלים 180 360
בקשה לקבלת אינפורמציה --- 450
הוספה וגריעת כיסויים ללא חיוב 160
הליך עזיבת עבודה ללא חיוב 180
הנפקת העתק פוליסה חיים, בריאות  ללא חיוב 96
הקמת קרן פנסיה בדמי ניהול מינימאליים   350
הקמת קרן השתלמות בדמי ניהול מינימאליים   160
טיפול בשינוי מצב בריאות  ללא חיוב 160
טיפול בהלוואות 250 450
פישינג במסלקה + ניתוח ועיבוד 250 250
שינוי מוטבים  80 160
שינוי עיסוק  ללא חיוב 160
שעבוד פוליסה לטובת בנק או אחר  ללא חיוב 120
ומשלוח בדואר (תעריף לכל פוליסה)  50  
לא בזמן עריכת ההצעה הראשונית 60  
טיפול בפוליסות מסולקות (כולל ניוד ושינויים) 250 450
קבלת בעלות ע"י מעסיק חדש --- 180
תביעה כנגד צד ג': פרט בלבד (מינוי סוכן לכל פוליסה) 100 150
תביעה כנגד צד ג': מנהלים ופנסיה (לכל פוליסה) 450 580
תביעה כנגד צד ג': דמי עריכת תיק  150 350
תביעה כנגד צד ג': טיפול מלא מול חברת הביטוח של צד ג', מעקב וניהול יומן תביעה 500 500
טיפול בתביעות ביטוח חיים  --- 600
פתיחת תיק ואיסוף חומר (מינימום 3 שעות עבודה) 120 לשעת עבודה
בדיקת פוליסות ובין היתר בדיקת תקינות והתאמת הפוליסות לייעודן או התאמה ביחס לחלופות הקיימות בשוק ו/או התאמה לתקנות המס ומתן חוות דעת בכתב --- 1,200
 
 
 
יש להוסיף מע"מ כחוק.
 
 
 
תאם פגישה

הזן את פרטיך מטה ונציג מטעם משרדנו
יצור עמך קשר בקרוב:

 
חזור למעלה כל הזכויות שמורות לאייל שירותי ביטוח ופתרונות כלכלים 2012.
Site by: Visual - Pure Interactive